Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (O)

København