Indhold

Kære kommunalpolitikere

Ét af de største og mest afgørende resultater i 2016 var, at omprioriteringsbidraget blev fjernet. Op til forhandlingerne om kommunernes økonomi havde KL drøftet situationen og udfordringerne med rigtig mange kommunalbestyrelsesmedlemmer. Så det var med et stærkt mandat i ryggen, at KL kunne sætte sig til forhandlingsbordet.

2016 var også året, hvor KL indledte en debat om fremtidens kommunestyre. Vi har et stærkt kommunestyre og et levende lokaldemokrati, men vi skal konstant udvikle os for hele tiden at være gearet til at håndtere nye behov og nye udfordringer. Fremtidens kommunestyre bliver anderledes, end det vi kender i dag, og det er helt centralt, at vi selv er med til at sætte retningen for udviklingen. Der har blandt andet været afholdt tre regionale konferencer for kommunalbestyrelsesmedlemmer, netop med det formål at drøfte nogle af de centrale udfordringer i kommunestyret.

I denne beretning om 2016 kan du læse om de mange resultater, der er opnået i løbet af året. Du kan blandt andet læse om de tydelige kommunale fingeraftryk på den nye planlov, hvordan der er sat fokus på kommunerne som vækstdrivere, aftalen om forebyggelse af vold på bosteder, og hvordan kommunerne står sammen om at udnytte de digitale muligheder.

2017 er et særligt år for kommunerne og KL. Det er ti år siden, kommunalreformen trådte i kraft, og konturerne af et nyt kommunalt danmarkskort så dagens lys. Reformen er en succes, og kommunerne har til fulde vist, at de både vil og kan skabe resultater – når det gælder udviklingen af velfærden, vækst og styringen af økonomien. Vi skal markere og fejre tiårsjubilæet, og vi skal bruge det til at fortælle om de vigtige beslutninger, kommunerne tager, og om borgernes muligheder i det lokale demokrati.

I 2017 er der også kommunalvalg. Ved sidste valg fik vi vendt en kritisk udvikling med en vigende stemmeprocent. Vores mål må være at fastholde den høje stemmeprocent ved valget til november. Det kræver en særlig indsats. Det skal være synligt – over hele landet – at der er valg, det skal være let for borgerne at stemme, og vi skal gøre noget for, at særligt de unge stemmer.

2017 er et særligt år for kommunerne og KL. Det er ti år siden, kommunalreformen trådte i kraft, og konturerne af et nyt kommunalt danmarkskort så dagens lys.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies