Indhold

Kontingent 2018

I henhold til KL’s vedtægter fastsættes kontingentet af delegeretmødet. Kontingentet er gældende, indtil det ændres på et senere delegeretmøde.

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret, dog p/l-fremskrevet med i alt 2,1 pct. fra 2017 til 2018.

Kontingentet fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne på baggrund af det aktuelle indbyggertal.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies