Indhold

KL's regnskab 2016

Årets resultat viser et overskud på 0,7 mio. kr.

KL’s egenkapital er ved årets udgang opgjort til 787,2 mio. kr. I forhold til primo året er egenkapitalen reguleret med årets overskud og med en forskydning i kapitalandelen i det tidligere Kommunernes Revision på minus 14,0 mio. kr. Forskydningen i Kommunernes Revision kan henføres til, at pensionsforpligtelsen for tjenestemandsansatte ikke kan nedskrives svarende til årets pensionsudbetalinger. Samlet set er KL’s egenkapital dermed reduceret med 13,3 mio. kr. i 2016.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies