Indhold

Kommunalpolitikere er drivkraften i kommunestyrets udvikling

Rammerne og vilkårene for det kommunalpolitiske arbejde er i markant forandring i disse år. I 2016 har kommunalpolitikere over hele landet debatteret udfordringer og muligheder for kommunestyret i fremtiden.

Udviklingen af det kommunale folkestyre har præget KL’s dagsorden i hele 2016. For selv om det danske kommunestyre står stærkt i dag, er der brug for at sikre, at det er gearet til at møde nye udfordringer og forventninger, hvis den position skal fastholdes.

Pejlemærker for det kommunale Danmark
KL har i 2016 på flere fronter arbejdet med at understøtte denne fremtidssikring af kommunestyret. Hen over vinteren 2016/2017 har flere hundrede kommunalpolitikere og borgmestre deltaget i tre regionale konferencer, som KL har afholdt rundt om i landet. De har delt erfaringer og idéer til, hvordan kommunestyret skal udvikle sig, og hvordan man som kommunalpolitiker kan være med til at fastholde og styrke den tillid, opbakning og effektivitet, som kendetegner kommunestyret i dag. Temaet har også været på dagsordenen på årets Kommunalpolitiske Topmøde, og på møder i de fem KKR har kommunalpolitikere haft mulighed for at drøfte deres egen politikerrolle og kommunestyrets udvikling.


Netop kommunernes evne til at tilpasse sig, påtage sig nye opgaver og udvikle opgaveløsningen har gjort kommunerne til forandringsmotoren for velfærd og vækst.

Forandringer er et grundvilkår
Debatten har blandt andet sat fokus på de forandringer, der er et grundvilkår for kommunestyret. Netop kommunernes evne til at tilpasse sig, påtage sig nye opgaver og udvikle opgaveløsningen har gjort kommunerne til forandringsmotoren for velfærd og vækst.

Samarbejde er et nøgleord for kommunestyret i disse år, hvor opgaveløsningen og mødet med borgerne og omverdenen er i udvikling. Kommunerne samarbejder i dag med et utal af aktører. Fx arbejder kommunerne sammen med virksomheder, organisationer, frivillige og andre kommuner om at finde nye løsninger og sætte borgerens ressourcer og behov i centrum.

Den stadige udvikling stiller store krav til den politiske ledelse og til den måde, kommunerne tilrettelægger det politiske arbejde på. Det er i fokus i den publikation, som Kommunernes Jubilæumsfond har fået udarbejdet i efteråret 2016 om politisk organisering og arbejdsformer i kommunerne. Publikationen tager en tur rundt i syv kommuner og beskriver variationen i den måde, kommunerne har indrettet deres udvalgsstyre på. Publikationen er tænkt som et katalog til landets kommunalpolitikere, der kan give inspiration til, hvordan man kan organisere det politiske arbejde, og hvilke hensyn og muligheder der kan være i indretningen af udvalgsstyret.

VARIATIONER I UDVALGSSTYRET
Kommunernes Jubilæumsfond har i 2016 iværksat et projekt om politisk organisering og arbejdsformer i kommunerne. I november blev der udgivet et inspirationskatalog med titlen ”Variationer i udvalgsstyret – den politiske organisering i syv kommuner”. Inspirationskataloget er forfattet af Ulrik Kjær og Niels Opstrup fra Syddansk Universitet og kan findes på KL’s hjemmeside.

2017 – et år i kommunestyrets tegn
Udviklingen af kommunestyret kommer til at fylde endnu mere i 2017. Her har kommunalreformen tiårsjubilæum, og i efteråret er der valg til kommunalbestyrelserne. 2017 er derfor en anledning til at synliggøre værdien af det kommunale folkestyre og fortsætte diskussionerne om udviklingen af kommunestyret.

KL’s indsats vil løbe i flere spor. Fokus vil være på at iværksætte en indsats for at sikre en høj valgdeltagelse, beskrive kommunalreformens resultater og gevinster og skabe synlighed om kommunestyrets vigtighed og værdi. Kort sagt skal 2017 være et år, der står i kommunestyrets tegn.

Den stadige udvikling stiller store krav til den politiske ledelse og til den måde, kommunerne tilrettelægger det politiske arbejde på.

KONFERENCER OM DET KOMMUNALE FOLKESTYRE
KL har afholdt tre konferencer forskellige steder i landet for borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer. Med ca. 450 deltagere fra over 75 forskellige kommuner har omkring hver femte af alle landets kommunalpolitikere deltaget. Under overskriften ”Det kommunale folkestyre er i forandring – hvor skal vi hen?” har det blandt andet været muligt at deltage i politiske værksteder om tre temaer:

  1. Politikerrollen og det politiske arbejde
  2. Den politiske organisering i kommunen
  3. Den samarbejdende kommune.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies