Indhold

Borgernes adgang til det digitale Danmark skal styrkes

KL har i 2016 lanceret en fælleskommunal digital handlingsplan, som skal understøtte kommunernes arbejde med digitale løsninger og teknologi.

Kommunerne har en stærk tradition for at stå sammen om at udvikle brugen af teknologi og udnytte digitale muligheder. Et samarbejde der i stigende grad bliver vigtigt i takt med, at den digitale udvikling accelererer.

I kølvandet på strategien fra 2015 hvor alle kommuner blandt andet fik digital opskrivning til børnehaver, lancerede KL i juni 2016 en fælleskommunal digital handlingsplan.

Flere digitale kompetencer
Handlingsplanen sætter retning for det fælleskommunale samarbejde om digitalisering. Her er der særligt fokus på de digitale fundamenter, som er nødvendige for at få mest ud af digitaliseringen.

Derfor er der i planen tværgående initiativer om blandt andet:

› It-sikkerhed: Kommunerne skal øge og tilpasse indsatsen for datasikkerhed. Trusler mod digitale løsninger vokser og ændrer sig konstant. Der skal blandt andet øget opmærksomhed på, hvordan medarbejdere håndterer arbejdet med data og it-systemer.

› Digitale kompetencer: Fremtidens arbejdsopgaver kræver, at alle medarbejdere har brug for et  minimum af digitale kompetencer for at sikre borgere og virksomheder god og effektiv service. Derfor gennemføres en fælles indsats, der sætter fokus de digitale kompetencer for alle medarbejdere.

› Den fælleskommunale rammearkitektur: Det skal være slut med, at medarbejdere skal sidde med to skærme, fordi to sagsbehandlingssystemer ikke taler sammen. Derfor er der i 2016 igangsat et 5-årigt program, som skal styrke anvendelsen af den fælleskommunale rammearkitektur.

Fællesoffentlig strategi
Sideløbende med den fælleskommunale digitale handlingsplan arbejder KL sammen med staten og  regionerne om digitale tiltag, der går på tværs af den offentlige sektor. I maj 2016 udgav KL i samarbejde med regeringen og Danske Regioner den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ”Et stærkere og mere trygt digitalt samfund”. Strategien lægger grundstenene for offentlig digitalisering frem mod 2020 og præsenterer 33 initiativer.

Blandt andet er nyudvikling af vigtige it-løsninger som Digital Post og Nem-Id også en del af strategien.

UDBREDELSE AF SMART CITY
Der gennemføres et fælleskommunalt initiativ om Smart City, som skal øge anvendelse af teknologier og data til at skabe mere bæredygtig udvikling, innovation og medborgerskab. Der etableres et fælleskommunalt Smart City forum, der fungerer som samlingspunkt for kommunerne, hvor viden og erfaringer med Smart City initiativer udveksles og deles.

SAMMENHÆNG OG VIDEN OM EFFEKT PÅ SOCIALOMRÅDET
Borgere med behov for støtte og hjælp skal opleve, at de kommunale indsatser er sammenhængende, og at forløb og tilbud er effektive og effektfulde. Initiativet skal bidrage til et struktureret og fælles sprog for tilstand, indsats og effekter og en fælles praksis for dokumentation på tværs af myndigheder på socialområdet.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies