Indhold

2016 har budt på forsinkelser af KOMBIT’s monopolbrud

Målet med KOMBIT er at sikre et stærkt kommunalt it-fællesskab, der kan skabe gennemsigtighed i it-markedet, så kommunerne får de bedste og billigste løsninger. Det sker blandt andet igennem fællesindkøb af kommunale it-løsninger.

Fra starten har den største opgave for KOMBIT været kommunernes monopolbrud fra en række af KMD’s it-systemer. Monopolbruddet skal tage livtag med den måde, en stor del af markedet har været indrettet på med én enkelt stor udbyder af it-systemer.

Opgaven med at bryde monopolet er ikke let. 2016 har budt på forsinkelser i leverancerne, og monopolbruddet er vanskeliggjort af KMD’s dobbeltrolle i både at levere de gamle monopolsystemer og de nye støttesystemer. Når støttesystemerne ikke er klar, så koster det kommunerne penge. KL og KOMBIT har derfor i parløb forsøgt at få samarbejdet med KMD til at fungere bedre og få KMD til at godtgøre kommunernes tab. Ved årsskiftet varslede KMD nye forsinkelser, så den samlede forsinkelse på støttesystemerne nu er knap 16 måneder. Det har fået KL og KOMBIT til at skifte spor og primo 2017 igangsætte en række tiltag i forhold til KMD. Blandt andet ved at insistere på, at KMD’s økonomiske incitament til at udsætte leverancen fjernes og ved at forberede, at en anden leverandør kan overtage.

Hovedparten af monopolbruddet forventes nu at være implementeret i 2018, hvor de nye systemer på henholdsvis kontanthjælpsområdet (KY), sygedagpengeområdet (KSD), sagsoverblik (SAPA), serviceplatformen samt støttesystemerne forudsættes at være i drift.

Opgaven med at bryde monopolet er ikke let. 2016 har budt på forsinkelser, og er vanskeliggjort af KMD’s dobbeltrolle i både at levere de gamle monopolsystemer og det nye støttesystem.

AFLØSER FOR KMD VALG
KOMBIT har på vegne af KL og kommunerne fået til opgave at indkøbe en afløser for KMD’s valgsystem, og har etableret projekt VALG. Projekt VALG skal understøtte alle de valg, som kommunerne er ansvarlige for: Folketinget, Regionsrådene, kommunalbestyrelser, Europa-Parlamentet og folkeafstemninger. Systemet testes første gang ved Europa-Parlamentsvalget i 2019.

Klik på billedet for at se det i en større version

BRUGERPORTALSINITIATIVET OG AULA
I en række projekter bidrager KL med viden og interessevaretagelse over for regering og andre aktører, når KOMBIT udarbejder kravsspecifikationer og udbud af en it-løsning.

I 2016 har der været fokus på Brugerportals-initiativet (BPI), som skal sikre, at elever, lærere og forældre oplever en sammenhængende digital folkeskole. Målet er, at alle kommuner skal anskaffe og implementere læringsplatformen på skolerne inden udgangen af 2017. Samtidig skal der etableres en fælleskommunal samarbejdsplatform, der har fået navnet Aula. Aula afløser det nuværende Skoleintra og bliver en portal for både daginstitutioner og skoler.

BPI og Aula er udviklet i et samarbejde mellem staten, repræsentanter for kommunerne, KL og KOMBIT.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies