Indhold

Kommunerne som vækstdrivere
Kommunerne som vækstdrivere

Business regions skaber rammerne for at sætte en fælles politisk retning for kommunernes indsats

Effektive forsyningsselskaber skal varetage vigtige samfundsinteresser
Effektive forsyningsselskaber skal varetage vigtige samfundsinteresser

Det giver både god mening og tilfører værdi, at der er folkevalgte kommunalpolitikere i bestyrelserne.

Kommunalpolitikere er drivkraften i kommunestyrets udvikling
Kommunalpolitikere er drivkraften i kommunestyrets udvikling

I 2016 har kommunalpolitikere over hele landet debatteret udfordringer og muligheder for kommunestyret i fremtiden.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies