Indhold

Til borgernes bedste

Den gensidige forståelse for hinandens udfordringer er en vigtig forudsætning for, at KL med troværdighed kan levere resultater med andre partnere.

Danmark i forandring
Danmark i forandring

Ikke alle kommuner kan blive vækstcentre, men til gengæld skal alle egne af landet have mulighed for at få det bedste ud af det potentiale, de nu engang har.

Mere digitalisering og teknologi - til gavn for borgerne
Mere digitalisering og teknologi - til gavn for borgerne

Det er afgørende, at borgere er trygge ved at benytte digitale indgange, uanset om det er selvbetjeningsløsninger eller digital post, det drejer sig om.

De udsatte børn - fremtiden er deres
De udsatte børn - fremtiden er deres

Vi skal i kommunerne i langt højere grad dokumentere vores indsatser og basere os på forskning.

Medlemmerne af KL's bestyrelse
Medlemmerne af KL's bestyrelse

Se hvem, der er valgt til KL's bestyrelse i perioden 2014 - 2018

Fremtidens kommunestyre og forvaltningspolitik

I Danmark udvikles velfærdssamfundet tæt på borgerne. Det lokalpolitiske lederskab gør forskellen, når den lokale velfærd skal prioriteres, omstilles og fornys.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies