Indhold

Velfærd skabes i fællesskab

Fremtidens velfærdsløsninger skal findes i et meget tættere samspil med borgerne. Sådan lyder et af hovedbudskaberne i KL’s socialudspil 'Investér før det sker'. Som udløber af udspillet har KL udviklet sitet 'Fremtidens velfærdsalliancer - sammen er vi bedst', som skal styrke og videreudvikle debatten om, hvordan vi kan skabe den bedste velfærd.

Velfærd er ikke bare lig de ydelser, der produceres af det offentlige – og særligt af kommunerne. Velfærd skabes i fællesskab. For at opretholde og videreudvikle velfærden i Danmark kræver det, at kommunerne ser og går nye veje – fx ved at nytænke og styrke samspillet mellem det offentlige, borgerne selv, lokalsamfundet og det private erhvervsliv.

Velfærdsalliancer handler om at bringe alles ressourcer i spil, så alle kan bidrage med deres unikke kompetencer. Det giver bedre velfærd, bedre lokalsamfund og større livskvalitet for den enkelte.

Velfærdsalliancer er en ny arbejdsform i kommunerne og et nyt samspil i samfundet som helhed. Det handler om at tage medansvar, tage vare på sig selv og have lyst til at bidrage til fællesskabet i samspil med det offentlige.

Kommunalbestyrelserne har et stort ansvar for at sætte rammen og retning for arbejdet. Det kræver mod at gå nye veje – og det kræver stærk ledelsesmæssig forankring og opbakning.

Sitet lægger derfor op til en række drøftelser, som man kan tage i kommunalbestyrelserne, når man gør klar til at sætte rammen for den nye opgaveløsning. I samme ombæring giver sitet svar på en række juridiske spørgsmål, som kan opstå om rammer, roller og ansvar. Har de frivillige fx tavshedspligt? Og hvad med forsikring og arbejdsmiljø?

 

Invester før det sker - fra udspil til forandring 

 

Investér før det sker - i en lokal kontekst. KL vil i foråret 2014 besøge ti af de nyvalgte kommunalbestyrelser rundt om i landet. Formålet er at komme i dialog med medlemmerne om de grundlæggende tanker i 'Investér før det sker', så der skabes en lokal forankring, og KL får input til det videre arbejde med udspillet.

 

Bedre sammenhæng mellem social, sundhed og beskæftigelse. KL har sammen med 18 kommuner udviklet modeller for bedre sammenhæng mellem social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Modellerne peger på forskellige organisatoriske løsninger, der sikrer fælles screening af borgernes problemer, fælles mål for indsats og procedurer for samarbejde og opfølgning. Modellerne afprøves i 2014 og 2015 i otte kommuner. Desuden effektevalueres modellerne under afprøvningen. 

 

Socialpolitikken begynder i familien. Når der er misbrugsproblemer i en familie, er det helt centralt, at støtten tager udgangspunkt i en samlet risikovurdering af familien, så det sikres, at familiens samlede sociale situation ikke forværres. KL har sat fokus på området sammen med en række kommuner med henblik på at arbejde med familie- og helhedsorienterede løsninger. 

 

Samskabelse i det boligsociale arbejde. KL har slået sig sammen med Frivilligrådet, Danmarks Almene Boliger (BL) og Center for Boligsocial Udvikling om at arrangere en konference i marts 2014, der sætter fokus på mulighederne for samarbejde i udsatte boligområder.

 

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies