Indhold

Tiltrængt eftersyn af uddannelsessystemet

En styrket overgang fra udskoling til ungdomsuddannelserne. Mere praksisnærhed i professionsuddannelserne og en reform af lærer- og pædagoguddannelserne, så de understøtter folkeskolereformen. Sådan lyder nogle af hovedbudskaberne i KL’s uddannelsesudspil 'Udvikling gennem bedre uddannelser'.

Kommunerne løfter i disse år et stort uddannelsesansvar. Siden 2007 har den kommunale sektor oprettet 50 pct. flere praktikpladser, udviklet helhedsorienterede ungepolitikker, styrket samarbejdet med professionshøjskolerne, og med den nye folkeskolereform ligger der et stort ansvar hos kommunerne.

Samtidig er de kommunale områder i rivende udvikling. I det nære kommunale sundhedsvæsen skal  personalet genoptræne patienter – ofte i eget hjem – og ansatte i borgerservicecentre skal omstille
sig fra rollen ’bag skranken’ til ’digitale guider’.

I 2013 stillede KL derfor spørgsmålene: Er vores uddannelser og efter- og videreuddannelsessystemer   gode nok? Og hvordan sikrer vi, at alle børn og unge kommer godt videre fra folkeskolen?

Kommunernes bud på disse spørgsmål kom med udspillet 'Udvikling gennem bedre uddannelser'.

Det indeholder blandt andet et stærkt fokus på bedre overgange fra folkeskolens udskoling til ungdomsuddannelserne med blandt andet nye tonede udskolingslinjer, der retter sig mod bestemte grundforløb i erhvervsuddannelserne eller 1.g på gymnasiet. Målet er færre omvalg, og at flere vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse.

Som opfølgning på udspillet indgik KL en aftale med DI og Dansk Metal om et mere målrettet 10. klasseforløb til ikke-uddannelsesparate unge – et forslag, hvis linjer går igen i regeringens forslag om en mere erhvervsrettet 10. klasse i forbindelse med erhvervsskolereformen.

Uddannelsesudspillet rummer også et fokus på de videregående uddannelser, hvor KL foreslår mere kvalitet og praksisnærhed. Det skal ske gennem minimumstimetal på velfærdsuddannelserne, der samtidig skal være mere koblet til den kommunale praksis, og større fokus på kommunernes behov, når medarbejderne skal efteruddannes.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies