Indhold

Ny retning for sundhedsuddannelserne

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder, at flere borgere og patienter kan behandles tæt på deres hjem. Men nærhed er ikke nok. Den pleje og behandling, som kommunale sundhedsmedarbejdere giver, skal hele tiden være på omgangshøjde med den bedste viden og praksis på området.

  • Sundhedsuddannelserne skal understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen
  • Vi skal styrke uddannelsernes fokus på de kliniske/praktiske kompetencer

Sådan lyder to af de væsentligste anbefalinger i KL’s udspil 'Next Practice - Udvikling af det nære  sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser', som blev offentliggjort i januar 2014.

Udspillet er første skridt på vejen til at sikre en styrket kobling mellem udviklingen af det nære  sundhedsvæsen til indholdet i en række centrale sundhedsfaglige grunduddannelser. Næste skridt er i samarbejde med de øvrige parter at diskutere, hvordan disse anbefalinger konkret skal omsættes i sundhedsuddannelserne. Udspillet kobler tre af KL’s store udspil: sundhedsudspillet fra 2012 'Det nære sundhedsvæsen', socialudspillet 'Investér før det sker' fra 2013 og 'Udvikling gennem bedre uddannelser' fra 2013.

Og KL’s ambition er klar: De sundhedsfaglige uddannelser skal mindst være på omgangshøjde med de krav, som borgere og patienter stiller til det nære sundhedsvæsen. Særligt vigtig bliver kompetencen til at skabe sammenhæng mellem sundhedsopgaverne og kommunens øvrige velfærdsydelser.

Eksempelvis handler kræftrehabilitering ikke kun om at blive fysisk rask, men også om tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Dette stiller krav til kommunernes opgave som praktikværter på de sundhedsfaglige
uddannelser.

Organisering af uddannelsesopgaven skal fremadrettet understøtte og i stigende grad sikre, at de sundhedsfaglige studerende lærer at bygge bro fra det behandlende til det rehabiliterende arbejde, der foregår mange steder i kommunen. At kunne bygge denne bro er kernen i vellykkede patientforløb, og de sundhedsfaglige grunduddannelser skal forberede de studerende på denne opgave.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies