Indhold

Markante resultater i 2013

Året 2013 blev et år, hvor KL satte dagsordener på en række vigtige områder. Folkeskolen var ét af dem, og  nu er konturerne for en ny folkeskole tegnet – en folkeskole, hvor alle elever bliver dygtigere. Det bliver en stor opgave at komme i mål og kræver et tæt samarbejde mellem alle parter. For mange bliver der tale om at skulle agere anderledes end vanligt inden for de nye rammer. Kommunalpolitikerne skal sætte tydeligere mål, og skoleledere og lærerne skal udvikle nye måder at tilrettelægge arbejdet og arbejdstiden på.


2013 vil også blive husket for kommunalvalget den 19. november. Valget resulterede i en stigning i stemmeprocenten på hele 6,1 procentpoint, så den endte på 71,9 pct. Den højeste stemmeprocent ved et kommunalvalg i mange år. Det vidner om en stærk opbakning til det lokale demokrati og til kommunestyret. Danskerne vil det lokale demokrati, har holdninger til deres lokalsamfund og interesserer sig i høj grad for, hvordan kommunalbestyrelserne leder og prioriterer den lokale velfærd, og hvordan de udvikler kommunen og dens lokalområder.


Omstillinger og tilpasninger har præget kommunalpolitikken de senere år – og den dagsorden fortsætter og forudsætter et stærkt lokalpolitisk lederskab og et fokus på både nutid og fremtid. Kommunalpolitikerne har i det forgangne år vist stort lederskab bl.a. med økonomiforhandlingerne, hvor kommunerne stod sammen og viste regeringen, at vi overholder vores aftaler – også når der ikke er trussel om sanktioner. Det billede står stærkt efter KL i 2013 rejste debatten om udfordringer og muligheder for kommunestyrets fremtid. KL’s bestyrelse  lancerede temaet i et debatoplæg, og mange kommunalbestyrelser tog opfordringen op og drøftede  fremtidens kommunestyre lokalt. Debatten fortsætter i 2014 og i resten af valgperioden. Det bliver afgørende, at de nye kommunalbestyrelser får de bedst tænkelige rammer og grundlag for det politiske arbejde og den politiske ledelse af kommunerne. Det er kun de folkevalgte, der kan stå i spidsen for de omstillinger, der er brug for lokalt.


En af vejene til at skabe lokal udvikling går gennem en effektiv beskæftigelsespolitik. KL kom i 2013 med et beskæftigelsesudspil, der lægger op til en mere moderne beskæftigelsesindsats, hvor jobcentrene kommer
tættere på virksomhederne og giver de ledige større ansvar. For at føre tankerne i beskæftigelsesudspillet  ud i virkeligheden har KL og i alt 26 kommuner indgået et politisk partnerskab, der lancerer bud på, hvordan der lokalt kan sikres en effektiv beskæftigelsesindsats. Du kan læse mere om de temaer, der er nævnt ovenfor – og en række andre vigtige sager fra 2013 – i resten af beretningen.

 

 

  Underskrift Erik Nielsen  
  Erik Nielsen Underskrift Kristian Wendelboe
   
Kristian Wendelboe

Erik Nielsen

Kristian Wendelboe

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies