Indhold

Investér før det sker

I 2013 kom KL med udspillet 'Investér før det sker', som markerer et fokusskifte i socialpolitikken. I udspillet sætter KL fokus på fordelene ved at forebygge frem for at symptombehandle. Vi skal turde prioritere og investere før det går galt.

Næsten 50 pct. af alle anbringelser af børn skyldes misbrugsproblemer hos forældrene. Den gennemsnitlige alkoholmisbruger har haft et misbrug i 12 år, inden vedkommende kommer i  behandling.

KL’s socialudspil ’Investér før det sker’ tager afsæt i det billede. Udspillet blev offentliggjort først som debatoplæg på Kommunalpolitisk Topmøde i 2013 og senere som udspil på KL’s Sociale Temamøde.

Blandt udspillets centrale budskaber er, at det, der virker, er tidlige indsatser, fremskudt støtte dér, hvor barnet, den unge og den voksne er til hverdag. Det der virker er brug af dokumenteret viden og systematik samt en helhedsorienteret tilgang,hvor kommunerne prioriterer tværgående løsninger og flytter ressourcer efter det.

Udspillet lægger vægt på at flytte ressourcerne derhen, hvor det nytter, og hvor vi ved, at vi får resultater af indsatsen. Vi skal turde prioritere borgere med store varige behov og investere før det sker, netop for at sikre, at der er ressourcer til dem, som har størst behov.

Borgeren er som udgangspunkt den fremmeste ekspert i eget liv og skal være med i løsningen af egne  problemer. Samtidig skal løsningerne findes i et samspil med den enkeltes netværk og familie og med brug af ressourcer fra borgernes eget netværk.

Med udspillet sender KL en klar melding til landets kommunalbestyrelser om at turde gå forrest, turde prioritere og turde investere, før det sker. At investere i at styrke og udvikle borgernes eget ansvar og muligheder, kræver en ændret tankegang hos medarbejdere, ledere og ikke mindst hos kommunalpolitikere. Gode sociale investeringer kræver kommunalpolitisk mod, knofedt og handlekraft.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies