Indhold

Fremtidens kommunestyre - debatten fortsætter

Mange kommunalbestyrelser har i årets løb diskuteret udfordringer og muligheder for fremtidens kommunestyre. Nok er det lokale demokrati en hjørnesten, men det er ikke mejslet i sten, hvordan fremtidens kommunestyre skal udfolde sig. Derfor gav KL’s bestyrelse bolden op til debat.

Det står klart, at kommunalpolitikerne spiller en vigtig rolle, når velfærd skal omstilles og fornys. Og at rollen som kommunalpolitiker har mange facetter. Debatterne om fremtidens kommunestyre viste meget tydeligt, at kommunalpolitikere har et stærkt ønske om at gå foran i udviklingen af lokalsamfundet. Der er stor politisk vilje i kommunerne til at omstille velfærden, så der også i fremtiden er mulighed for at levere velfærd af høj kvalitet. Borgerne skal opleve, at kommunerne tænker i helheder og sammenhængende forløb. Det har også stået stærkt i de politiske debatter om fremtiden for kommunestyret.

Det er også kommet frem i debatterne, at værdien af lokalpolitisk styring ikke altid står stærkt i borgernes bevidsthed eller i den brede offentlighed, og at kommunalpolitikerne oplever, at ansvaret er blevet større og opgaverne mere komplekse. Samtidig er tiden til politik knap og samspillet med borgerne og en fagligt stærkere administration udfordrer kommunalpolitikerne. Og dermed kommunestyret. Det bliver også nogle af de dagsordner, der skal fylde i den nye valgperiode.

Debatten har været foldet ud i mange af landets kommunalbestyrelser, på Facebook, i landsdækkende medier og fremtidens kommunestyre var også hovedtema på Kommunalpolitisk Topmøde i 2013.

Men den slutter ikke her. Debatten fortsætter i den nye valgperiode.

Sammenfatning af den foreløbige debat om fremtidens kommunestyre

 

 Vigtige kommunalpolitiske pejlemærker:

  • Kommunalpolitikerne skal drive omstilling og fornyelse på de kommunale velfærdsområder
  • Kommunalpolitikere skal insistere på helhed og sammenhæng i løsning af opgaverne og på at
    samarbejde med mange forskellige aktører om opgaveløsningen
  • Samspillet mellem borgere og kommunalbestyrelse skal videreudvikles, og der skal fokus på at understøtte lokal sammenhængskraft, så kommunens borgere oplever sig som en del af et fællesskab
  • Den enkelte og civilsamfundet skal have et større medansvar
  • Vækst og lokal udvikling skal stå højt på den kommunalpolitiske dagsorden
  • Kommunalpolitikere skal have fokus på at bruge tiden på det rigtige. Tid til politik er en udfordring
 

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies