Indhold

Beskæftigelsesområdet i omstilling

Beskæftigelsesindsatsen skal have et serviceeftersyn, så flere ledige kommer i arbejde. Derfor lægger KL i sit beskæftigelsesudspil op til en ny og mere moderne indsats, som bringer jobcentrene tættere
på virksomhederne og giver de ledige større ansvar.

I 2013 stod beskæftigelse højt på dagsordenen. Regeringen besluttede, at Danmark skal have en ny beskæftigelsespolitik. Derfor igangsatte regeringen en udredning af hele indsatsen for ledige med den tidligere sundheds- og skatteminister Carsten Koch i spidsen. Udvalgets udredning skal danne grundlag for en ny reform af den danske beskæftigelsesindsats.

KL mener også, at der er behov for at give systemet et serviceeftersyn. Mange kommuner oplever, at der bliver spildt dyrebare ressourcer på indsatser, som ikke har en positiv effekt på den lediges situation. I september 2013 kom KL med sit bud på fremtidens beskæftigelsespolitik under overskriften 'Borgere og virksomheder i centrum – et udspil til en moderne beskæftigelsespolitik'.

I udspillet bliver der lagt op til, at medarbejderne i jobcentrene skal have mere frihed til at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats, der får flere ledige i arbejde.

Det kan de fx gøre ved at bruge færre kræfter på at hjælpe stærke ledige, der selv er i stand til at finde et job. Og i stedet gøre mere for de svage ledige, der har brug for en hjælpende hånd, blandt andet gennem opkvalificering.

Kontakten til virksomhederne skal være i centrum. Det er nemlig den virksomhedsrettede indsats, der for langt de fleste ledige giver positive resultater.

Derfor efterlyser KL et opgør med lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse, som skal omlægges med henblik på at, sikre at ressourcerne anvendes til ledige, der har behov for opkvalificering og på  uddannelsestilbud med jobfokus, der bringer de ledige i beskæftigelse. Og det er kommunerne, som skal have retten til at vurdere, hvilke ledige der skal have tilbud om uddannelse i beskæftigelsessystemet.

KL vil fortsat arbejde for, at Folketinget træffer de nødvendige beslutninger, der skal til for at forbedre indsatsen for de ledige, så flere kommer i arbejde.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies