Indhold

Kontingent

I henhold til love for KL fastsættes kontingentet af delegeretmøde. Kontingentet er gældende, indtil det ændres på et senere delegeretmøde.

Bestyrelsen foreslår kontingentet p/l-fremskrevet til 3.494,16 kr. pr. 100 indbyggere, hvilket svarer til en fremskrivning på 0,6 pct. fra 2014 til 2015.

Kontingentfremskrivningen baseres på den forventede kommunale pris og lønudvikling således, at afvigelser mellem forventet og faktisk omkostningsudvikling reguleres i efterfølgende års kontingent.

Ved fastsættelse af kontingentet for 2014 har det vist sig, at pris og lønskøn for 2012 og 2013 samlet set har været 1,5 pct. for højt. Afvigelsen er indregnet i reguleringen af det aktuelle kontingent for 2014.

Pris- og lønudviklingen i kommunerne fra 2014 til 2015 forventes at blive 2,1 pct.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies