Indhold

Udvikling i lokal balance

I 2013 satte KL gang i et projekt om ’udvikling i lokal balance’, som analyserer kommunernes forskellige forudsætninger, muligheder og initiativer for at opretholde bæredygtige lokalsamfund.

 

Danmark, som i resten af verden, søger folk mod byerne. 22 pct. af danskerne bor i byområder. I  EU-perspektiv er det en lille andel, men Danmark er sammen med Sverige det EU-land, som netop nu oplever den største relative flytning fra land til by. Arbejdspladserne flytter med og koncentreres i vækstcentre omkring de store byer.


Målet med KL’s projekt er at skabe et analytisk grundlag for diskussionen om den stigende urbanisering og hvilke konsekvenser det har for kommunerne.


I nogle kommuner falder befolkningstallet, mens det stiger i andre. Men i begge tilfælde udfordres  kommunens økonomi og planlægning. Det kan have konsekvenser for blandt andet kommunernes sundheds-, social-, miljø-, beskæftigelses-, erhvervs og uddannelsespolitik.


Som en del af økonomiaftalen for 2014 er regeringen og KL enige om, at der er brug for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for vækst og erhvervsudvikling i kommunerne. KL vil i 2014 arbejde videre med at afdække de kommunale håndtag, handlemuligheder og eventuelle lovgivningsmæssige barrierer, der er, for at skabe vækst og udvikling lokalt.

Stigning/fald i antal indbyggere 2010-2013

Stigning/fald i antal indbyggere 2010-2013

Kilde: Danmarks Statistik

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies