Indhold

Telemedicin giver nye muligheder

Når borgerne er syge, skal vi som kommuner tænke bredere end den konkrete sygdom, lyder det i kommunernes strategi for telesundhed. Her håber KL at flytte fokus omkring teknologi i sundhedsvæsenet fra alene at være på det kliniske og sygdomsspecifikke til at tage udgangspunkt i
borgerens behov og dermed se på teknologiens mange muligheder i en langt bredere sundheds- og plejemæssig sammenhæng.

Med udgangspunkt i borgerens eget liv og egne it-vaner ønsker kommunerne at skabe et bedre grundlag for, at borgerne kan mestre eget liv. Borgerne skal kunne deltage aktivt i egen forebyggelse, genoptræning og behandling – når borgeren selv ønsker det, frem for på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt.


Derfor kom KL i april med en strategi for telesundhed. Den indeholder tre overordnede mål:

  • Telesundhed skal give borgeren mulighed for at forsætte med at leve sit daglige liv, selv med sygdom og funktionsnedsættelse.
  • Telesundhed skal understøtte forebyggelse og sundhedsfremme ved at motivere og fastholde raske som syge borgere til ændrede vaner.
  • Telesundhed skal som minimum tilbyde den samme kvalitet som traditionelle ydelser og tilbud samtidig med, at ydelserne leveres mere effektivt.

Med strategien ønsker KL at sætte fokus på, at teknologien rummer et langt større potentiale end hidtil udnyttet. Vi skal derfor tænke teknologiens muligheder bredere og i nogle tilfælde som en mulig erstatning for indlæggelse.

Med andre ord skal fokus være på borgeren - ikke på patienten og den kliniske diagnose alene.

Et eksempel på strategien udført i praksis er telemedicinsk sårbehandling, som alle kommuner er ved at indføre. Her kan sygeplejersken i kommunen tage et billede på sin smartphone og sende det til eksperten på sårafdelingen, som herefter vurderer såret og den rette behandling.

Dette betyder langt færre komplikationer for borgere med fx diabetiske fodsår.

Det reducerer antallet af borgere med alvorlige komplikationer samtidig med, at borgeren kan blive behandlet i trygge hjemlige omgivelser uden indlæggelse eller besøg på ambulatoriet.

Alt i alt kan eksperterne blive inddraget på hospitalerne, når det er nødvendigt, behandlingstiden reduceres, kommunen sparer penge, og borgeren undgår unødige indlæggelser og komplikationer.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies