Indhold

Stærkt samarbejde giver ansvarlige budgetter

Igen i 2013 har kommunerne været igennem et meget tæt samarbejde for at bringe budgetterne for 2014 inden for de aftalte rammer.

Økonomiaftalen for 2014 blev indgået under noget uvante rammer på Folkemødet på Bornholm. Det sidste søm kunne først slås i, da folkeskolereformen var faldet på plads. Forhandlingerne om reformens økonomi resulterede i et årligt løft på godt 400 millioner kroner og et finansieringstilskud på sammenlagt 1,8 milliarder kroner frem mod 2017.

Med økonomiaftalen får kommunerne samtidig endnu et løft på sundhedsområdet på 300 millioner kroner, en økonomisk håndsrækning på tre milliarder kroner i 2014 og kan fastholde et anlægsniveau på godt 18 milliarder kroner. Til gengæld sænkes servicerammen med to milliarder kroner. Det er en konsekvens af den vækstplan, som et bredt folketingsflertal står bag, og som ledte til en økonomisk forståelse mellem KL og regeringen i februar.

I de kommunale budgetter for 2014 har kommunerne haft et tæt samarbejde om at overholde de økonomiske rammer. Det skabte en del udfordringer, særligt på anlægsområdet, hvor investeringsbehovet
viste sig større end den forudsatte ramme.

Men kommunerne har arbejdet benhårdt på at leve op til aftalen med regeringen, udskudt projekter, genåbnet budgetforlig og holdt igen med udgifterne. Samlet betyder det, at serviceudgifterne endte en smule under rammen, mens anlægsudgifterne endte lidt over.

Også på skattesiden leverer kommunerne varen. Mere end hver fjerde kommune sænker skatten i 2014, mens blot fem kommuner sætter den op. Samlet giver det en sænkning af de kommunale skatter og afgifter på 150 millioner kroner. 

Pressemøde på Bornholms Folkemøde efter indgåelse af økonomiaftalen for 2014.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies