Indhold

Partnerskab skal styrke politisk ledelse af beskæftigelsesområdet

KL og en række kommuner har indgået et politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen. Partnerskabet skal styrke beslutningstagerne, så kommunalbestyrelsen er klædt på til at udnytte det politiske råderum, prioritere og tage beslutninger, der sikrer en effektiv beskæftigelsesindsats.

Kommunerne skal være stærke leverandører af en effektiv beskæftigelsesindsats, der gør en forskel for borgere og virksomheder. En effektiv beskæftigelsesindsats er en forudsætning for at løfte de kommunale opgaver og finansiere nye innovative tiltag.

Det kræver et skarpt politisk fokus på beskæftigelsesindsatsen i kommunerne. Kommunalbestyrelsen skal tage styringen og sætte sig i spidsen for en effektiv beskæftigelsesindsats.

Der indgår 12 kommuner i første etape og 14 kommuner i anden etape af partnerskabet, hvor målet er at gøre grundlæggende op med den forestilling, at beskæftigelsesområdet ikke er styrbart, og at der ikke er rum til lokalpolitiske prioriteringer af området.

I partnerskabet udveksler kommunerne erfaringer med, hvordan den politiske styring kan tilrettelægges, blandt andet på netværksmøder mellem borgmestre, udvalgsformænd og topembedsmænd. Desuden har KL gennem benchmark og interviews taget temperaturen på kommunens beskæftigelsesindsats og fremlagt resultaterne for kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner. Kommunerne arbejder i en række workshops videre med, hvordan kommunen kan styrke sin beskæftigelsesindsats, så flere borgere

kommer i arbejde, og virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger.

De første erfaringer fra partnerskabet blev offentliggjort primo januar 2014.

Video: KL's politiske partnerskab om beskæftigelse

Anbefalinger fra  partnerskabet

 

  1.  Styrk den politiske handlekraft

  2.  Fastlæg politiske principper for indsatsen

  3.  Styrk samarbejdet med virksomhederne

  4.  Skærp den helhedsorienterede indsats

  5.  Skærp fokus på resultater og effekter

  6.  Vær bevidst om de økonomiske konsekvenser

 

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies