Indhold

Nyt center sætter turbo på velfærdsteknologien

I september åbnede Center for Velfærdsteknologi i KL. Centeret skal samle og formidle viden om digital velfærd til og fra kommunerne.

Vasketoiletter, spiserobotter og smartere løft. Kommunerne har i årevis arbejdet med velfærdsteknologi. Det betyder, at der er en guldgrube af erfaringer, som gemmer sig i landets kommuner. Derfor har det længe været et ønske fra KL’s side at samle og formidle den viden og målrette den til dem, som har brug for den.

I september kom KL et stort skridt ad vejen, da det nye Center for Velfærdsteknologi åbnede. Formålet er blandt andet, at bistå kommunerne med generel rådgivning om udbredelse, organisering og dokumentation i arbejdet med velfærdsteknologi. Det er aftalt med regeringen, at centret arbejder med fire modne  teknologier: løft, spiserobotter, vasketoiletter og bedre brug af hjælpemidler. Centret er foreløbig etableret for en 3-årig periode.

Åbningen af Center for Velfærdsteknologi er sket som led i Den digitale velfærdsstrategi, som er et samarbejde mellem KL, regeringen og Danske Regioner. Strategien har til formål, at den digitale velfærd skal være nationalt udrullet i 2017.

Udbredelsen af effektive velfærdsteknologier er både en fordel for borgerne, medarbejderne og kommunerne. Borgerne vil kunne klare flere ting selv, hvilket vil give dem større livskvalitet, og det vil frigive tid til, at personalet kan klare andre opgaver. Det vurderes i økonomiaftalen, at der kan frigøres nettogevinster for en halv milliard kroner i 2017 ved fuld indfasning af teknologi på områderne hjælp til
løft, spiserobotter, vasketoiletter og bedre brug af hjælpemidler.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies