Indhold

Nye overenskomster for kommunalt ansatte

KL fik i 2013 forhandlet og fornyet overenskomster og aftaler for de kommunalt ansatte. Specielt lærerområdet var i fokus, da det endte med en konflikt, hvor lærerne blev lockoutet. De nye  arbejdstidsregler for lærerne giver bedre mulighed for at øge kvaliteten i undervisningen.

I starten af 2013 indgik KL og KTO forlig om rammerne for en fornyelse af overenskomster og aftaler for de knap 500.000 kommunalt ansatte. Forliget med KTO indebar en smal økonomisk ramme og dermed beskedne lønstigninger. Herefter indgik KL løbende forlig om fornyelse af de enkelte overenskomster – i alt mere end 100 overenskomster og aftaler.

Én organisation lykkedes det dog ikke at nå til enighed med – Lærernes Centralorganisation (LC). KL havde tidligere på året blandt andet rejst krav om, at lærernes arbejdstid skulle forenkles og de centralt fastsatte arbejdstidsregler sløjfes.

Baggrunden var, at KL længe har ønsket at styrke udviklingen af folkeskolen, fordi kvaliteten ikke er i orden, når hver sjette elev forlader 9. klasse uden at kunne læse og regne godt nok. Derfor ønskede KL at ændre lærernes arbejdstidsregler, så skolelederne på den enkelte skole sammen med lærerne kan bruge arbejdstiden bedst – til gavn for børnene.

Forhandlingerne mellem KL og LC brød sammen i februar. Da KL og LC heller ikke blev enige i forligsinstitutionen, så KL det som den eneste udvej at lockoute lærerne fra deres arbejde. Da parterne efter 25 dages lockout stadig ikke var blevet enige, vedtog Folketinget i april en lov med nye arbejdstidsregler for lærerne.

I november indgik KL og BUPL efterfølgende forlig om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. En aftale, der giver skolepædagogerne arbejdstidsregler, der svarer til lærernes nye arbejdstidsregler, og giver det helt rigtige afsæt for pædagogernes arbejde ind i en ny folkeskole.

Arbejdet med implementeringen af de nye arbejdstidsregler – og den nye folkeskolereform – blev sat på højtryk umiddelbart efter regeringsindgrebet og den politiske aftale om folkeskolereformen. KL vil sammen med skolelederne og lærerne arbejde for at skabe en bedre skole. Derfor har KL iværksat en række initiativer for at hjælpe og rådgive kommunerne i processen.

Video: KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik

Tidslinje for OK13

 

  • I december indleder KL overenskomstforhandlingerne med de faglige organisationer
  • Den 16. februar indgås forlig om de generelle aftaler med KTO
  • Den 26. februar afholdes afsluttende forhandlingsmøde med LC
  • April: Konflikten mellem KL og LC er en realitet, og ca. 50.000 skolelærere mv. er lockoutet
  • Folketinget vedtager den 26. april "Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område ", som træder i kraft d. 1. august 2014
  • Den 5. november indgås forlig mellem KL og BUPL om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger
  • Den 12. november godkender skolepædagogerne de nye arbejdstidsregler ved en urafstemning
 

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies