Indhold

Nye affaldsvaner til alle

Affald er ressourcer – og borgere og kommuner spiller en nøglerolle, når vi skal genanvende mere affald. Derfor samarbejder KL tæt med regeringen, kommuner og virksomheder for at få moderniseret vores affaldssystemer.

Regeringens ressourcestrategi 2013 'Danmark uden affald' indeholder et mål om, at 50 pct. af alt husholdningsaffald bliver genanvendt i 2022. Borgere og virksomheder skal sortere mere og anderledes end i dag. Målet indebærer, at vi om ti år genanvender dobbelt så meget af det kommunale affald.

Det er et ambitiøst mål og en stor udfordring, der kræver nye vaner. Borgere vil generelt gerne sortere deres affald. Men det skal være nemt og gøre gavn. Samtidig skal det give mening for såvel pengepungen som miljøet.

Kommunerne har ansvar for affaldsplaner og affaldsregulativer, der fastlægger organisering af affaldsordninger og serviceniveau.

Kommunen har som ejer også ansvar for drift af kommunale anlæg, der modtager og behandler affald. Omstillingen af vores affaldssystem går derfor ad mange veje.

Madaffald fylder vægtmæssigt op til 50 ptc. i affaldsposen, som vi i dag sender til kommunens forbrændingsanlæg. Men regeringen ønsker, at vores organiske affald i stigende grad sendes til andre behandlingsformer end forbrænding. Den udfordring efterlader en række ubesvarede spørgsmål: Hvordan skal borgerne sortere hjemme i husholdningen, hvor tit skal det indsamles, hvor mange biogasanlæg får vi, hvor skal de ligge, og hvem skal lånefinansiere disse anlæg?

Hvis borgere skal sortere deres affald, og der skal bruges penge på at indsamle det, bliver man også nødt til at have genanvendelsesmetoderne parat i den anden ende. Det er ikke nok at sortere bedre, det skal også  enanvendes i praksis. De to systemer skal integreres bedre – ellers giver det ingen mening.

KL er klar til at tage udfordringerne op både med at sikre mere affald til genanvendelse og i arbejdet for at modernisere affaldsforbrændingen. Vi skal samfundsøkonomisk sikre de investeringer, som er foretaget i vores anlæg. Derfor er KL aktuelt i dialog med regeringen, kommunerne og virksomheder om, hvordan organiseringen af affaldsforbrænding skal moderniseres. 

Genanvendt kommunalt indsamlet affald

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies