Indhold

Kultur som lokomotiv for vækst

Vi lever i en tid, hvor der er vækstperspektiver i borgeres, turisters og tilflytteres efterspørgsel på oplevelser, attraktioner og et spændende fritids- og kulturliv. Det er en oplagt udfordring at gribe for kommunale kultur- og fritidsinstitutioner, for foreningslivet og de frivillige kræfter. 

Kommunerne er i disse år optaget af at koble kultur og fritid i tværgående strategier. Det handler fx om koblingen til byudvikling, arkitektur og det inviterende og trygge byrum til bevægelse, motion, socialt samvær, naboskab og fællesskab. Og om koblingen til erhvervsudvikling og vækststrategier, hvor kultur bruges til branding, lokalisering og vækst.

Danmark er en lille, åben økonomi, som er afhængig af, at andre vil handle med os og finder vores produkter interessante.

Derfor skal vi som led i vores vækststrategi kunne tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Det kræver vores internationale virksomheder og hensynet til vores konkurrenceevne.

Desværre har Danmark svært ved at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Og hvad værre er, en for stor del af den efterspurgte arbejdskraft flytter hurtigt herfra igen, fordi familien ikke falder til og ikke føler sig som en del af samfundet.

Det er oplagt, at kommunerne, foreningslivet og de frivillige kræfter griber muligheden for at gøre kulturen og fritiden til en hjælpemotor i arbejdet med at udvikle lokalsamfundene.

Kultur som lokomotiv for vækst har blandt andet været adresseret på KL’s Kultur- og Fritidskonference, og er et tema, som KL vedvarende vil have fokus på.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies