Indhold

Kommunerne henter gevinster ved fælles indkøb og udbud

KL arbejder for en udvikling i retning af øget samarbejde mellem kommunerne for at skabe mere effektive løsninger. Det er særligt relevant for opgaver, hvor hensynet til nærhed til borgerne og lokalpolitisk forankring har mindre betydning.

Fælleskommunale løsninger af opgaver kan gennem fælles udbud, standardisering og egentlig samdrift være med til at sikre realisering af stordriftsfordele.

På indkøbsområdet har flere kommuner valgt at gå sammen i indkøbsfællesskaber, ligesom størstedelen af kommunerne tilslutter sig de nationale fælles forpligtende indkøbsaftaler.

Programmet med de forpligtende indkøbsaftaler ruller videre, og der vil løbende blive indgået nye aftaler, som kommunerne kan benytte sig af – og på den måde hente gevinster.

På befordringsområdet er kommunerne godt i gang med at effektivisere kørslen til handicappede, elever til skolen, ældre til lægen mv. Mange steder foregår det under en fælles kommunal hat i form af det regionale trafikselskab.

Det kommunale samarbejde omfatter også udviklingen af fælles rammer for opgaveløsningen på det digitale område.

Gennem den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi  arbejder kommunerne sammen om at hente gevinster gennem mere standardiserede digitale løsninger.

Udbetaling Danmark har været i drift i et år. Der er igangsat en evaluering af opgaveomlægningen, herunder hvordan potentialet på de 300 millioner kroner realiseres.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies