Indhold

Fuld fart og fælles fodslag i det nære sundhedsvæsen

Alle kommuner arbejder i dag med at forebygge og med at udvikle patientrettede indsatser, der fungerer som egentlige alternativer til indlæggelser. Det fremgår af KL’s halvårlige spørgeskemaundersøgelse om kommunernes sundhedsindsatser og af de målsætninger for udviklingen af det nære sundhedsvæsen, der er aftalt i KKR.

Målsætningerne har fokus på, hvilke sundhedsindsatser kommunerne leverer, og hvad man som samarbejdspartner kan forvente, at kommunerne kan løfte.

Og kommunerne har allerede løftet et stort ansvar i arbejdet med sundhed:

  • Siden 2007 har kommunerne oprustet på det sundhedsfaglige personale med 38 pct. stigning blandt terapeuter, syv pct. stigning blandt sygeplejersker og 32 pct. stigning blandt SOSU-assistenter.
  • KL har også sammen med kommunerne i 2013 taget initiativ til at få de sundhedsfaglige uddannelser på omgangshøjde med udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Det sker med udspillet Next Practice i undhedsuddannelserne, som du kan læse mere om her.
  • Næsten alle kommuner har akuttilbud med særlige sygeplejefaglige kompetencer til borgere, der er afsluttet på sygehus, men som ikke er raske nok til at være i eget hjem. KL vil sammen med blandt andet kommuner og Sundhedsstyrelsen i starten af 2014 offentliggøre anbefalinger for god praksis i akuttilbud.
  • Sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder en række kommuner i tre år med at forbedre patientsikkerheden blandt andet i forhold til tryksår og medicineringsfejl.

Det betyder højere kvalitet i kommunernes tilbud til borgerne, og det styrker kommunernes mulighed for en tidlig og rettidig indsats, der ofte kan forebygge, at borgere indlægges akut for tilstande, der kan håndteres i det nære sundhedsvæsen.

På grund af den markante udvikling i det nære sundhedsvæsen fik kommunerne både i økonomiaftalen for 2013 og 2014 et løft på 300 millioner kroner til at styrke indsatsen på sundhedsområdet yderligere.

Anvendelsen af de kommunale midler for 2014 skal drøftes i regi af de sundhedsaftaler, kommuner og regioner skal indgå senest med udgangen af 2014.

For at sætte yderligere tryk på arbejdet med forebyggelse i kommunerne slog KL og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i april dørene op til Center for Forebyggelse i praksis. Centeret skal fungere som et slags rejsehold, der skal hjælpe kommunerne med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. En vigtig opgave bliver derfor at tilbyde rådgivning og holde temadage, hvor kommunerne kan få ny viden og dele erfaringer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilliget 13 millioner kroner til det nye center, som er en selvstændig enhed i KL.  

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies