Indhold

Digitale løsninger skal øge velfærden

Hvis vi skal opretholde det velfærdsniveau, som vi har i dag, er der behov for at udnytte de teknologiske muligheder. Det skal en ny strategi for digital velfærd bane vejen for.

I de kommende år vil udsigten til flere ældre, flere mennesker med kroniske sygdomme og et begrænset økonomisk råderum sætte den offentlige sektor under pres for at finde nye og mere effektive måder at levere service på.

Den teknologiske udvikling rummer nogle af svarene på udfordringerne. Det kan man blandt andet se på ældreområdet, hvor flere er blevet mere selvhjulpne og har fået højere livskvalitet i det daglige ved brug af digitale hjælpemidler.

I 2020 skal innovative og effektive digitale løsninger indgå naturligt i velfærdsopgaverne på  sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet.

Derfor indgik KL et samarbejde med regeringen og Danske Regioner om at lave en fællesoffentlig strategi for digital velfærd for 2013-2020. Strategien blev præsenteret i september 2013 og kommer med flere bud på, hvad fremtiden byder på for borgerne.

For eksempel skal telesundhed indgå som en naturlig del af driften i sundhedsvæsenet. Undervisningen i folkeskolerne bliver i højere grad digital, og teknologiske hjælpemidler som vasketoiletter og spiserobotter bliver almindelige, hvor det er en mere værdig løsning for brugerne.

Digitale løsninger og teknologier, som virker, skal også udbredes. Derfor indeholder strategien en plan for afprøvning af teknologier for at slå fast, om de kan bruges i hele landet. Med strategien håber KL, regeringen og Danske Regioner, at Danmark fremover kan løse de offentlige opgaver smartere, bedre og billigere end i dag – så der bliver råd til at udvikle og fremtidssikre velfærden.

KL og kommunerne skærper fokus på at få udbredt de gode erfaringer og sikre, at viden bliver spredt og anvendt i hele landet. Derfor har KL etableret et center for udbredelse af velfærdsteknologi, så de  kommunale erfaringer og viden bliver samlet, formidlet og anvendt. Læs mere om centeret på den følgende side.

Pressemøde ved offentliggørelsen af den fællesoffentlige strategi for digital velfærd

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies