Indhold

Markante resultater i 2013

Året 2013 blev et år, hvor KL satte dagsordener på en række vigtige områder. Klarest i erindringen står nok overenskomstforhandlingerne fra foråret.

Beskæftigelses-området i omstilling
Beskæftigelses-området i omstilling

Flere ledige skal i arbejde. Derfor må man bringe jobcentrene tættere på virksomhederne og give de ledige større ansvar.

Investér før det sker

Vi skal have et fokusskifte i socialpolitikken - fra symptombehandling til forebyggelse. Vi skal turde prioritere og investere før det går galt.

Fremtidens kommunestyre - debatten fortsætter

Nok er det lokale demokrati en hjørnesten, men det er ikke mejslet i sten, hvordan fremtidens kommunestyre skal udfolde sig.

Tiltrængt eftersyn af uddannelsessystemet
Tiltrængt eftersyn af uddannelsessystemet

Styrket overgang fra udskoling til ungdomsuddannelserne, så vi sikrer, at der sker færre omvalg, og at flere vælger en erhvervsuddannelses efter 9. og 10. klasse.

Markant forøgelse af valgdeltagelsen

6,1 procentpoint. Så stor var stigningen i valgdeltagelsen ved kommunalvalget. En stigning der især skyldtes en stor initiativrigdom i kommunerne.

Nye overenskomster for kommunalt ansatte
Nye overenskomster for kommunalt ansatte

KL fik i 2013 forhandlet og fornyet overenskomster for de kommunalt ansatte. Specielt lærerområdet var i fokus, da det endte med, at lærerne blev lockoutet.

På vej mod en ny skole

Der skal realiseres en ny folkeskole, hvor alle elever skal blive så dygtige som muligt. KL støtter op om arbejdet via en høj implementeringsindsats.

Kultur som lokomotiv for vækst

Vi lever i en tid, hvor der er vækstperspektiver i borgeres, turisters og tilflytteres efterspørgsel på oplevelser, attraktioner og et spændende fritids- og kulturliv.

Fuld fart og fælles fodslag i det nære sundhedsvæsen
Fuld fart og fælles fodslag i det nære sundhedsvæsen

KL's halvårlige undersøgelse viser, at alle kommuner i dag arbejdermed at forebygge og udvikle patientrettede indsatser, der fungerer som alternativ til indlæggelser.

Ny retning for sundhedsuddannelserne

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder, at flere borgere og patienter kan behandles tæt på deres hjem. Men nærhed er ikke nok.

Udvikling i lokal balance
Udvikling i lokal balance

I 2013 satte KL gang i et projekt, som analyserer kommunernes forskellige forudsætninger og muligheder for at opretholde bæredygtige lokalsamfund.

Partnerskab skal styrke ledelse af beskæftigelsesområdet
Partnerskab skal styrke ledelse af beskæftigelsesområdet

Kommunerne skal være stærke leverandører af en effektiv beskæftigelsesindsats, der gør en forskel for borgere og virksomheder.

Nye affaldsvaner til alle

Affald er ressourcer – og borgere og kommuner spiller en nøglerolle, når vi skal genanvende mere affald. Derfor samarbejder KL om at modernisere affaldssystemet.

Telemedicin giver nye muligheder
Telemedicin giver nye muligheder

Når borgerne er syge, skal vi tænke bredere end den konkrete sygdom. Sundhedsteknologi skal tage udgangspunkt i borgerens behov.

Eftersyn af kommunalreformen bekræfter opgavefordelingen

Kommunalreformen har styrket den offentlige sektor både i forhold til faglig varetagelse af de fleste velfærdsopgaver og i forhold til økonomi.

Stærkt samarbejde giver ansvarlige budgetter

Igen i 2013 har kommunerne været igennem et meget tæt samarbejde for at bringe budgetterne for 2014 inden for de aftalte rammer.

Velfærd skabes i fællesskab
Velfærd skabes i fællesskab

Fremtidens velfærdsløsninger skal findes i et meget tættere samspil med borgerne. KL ønsker at sætte fokus på "Fremtidens velfærdsalliancer".

Digitale løsninger skal øge velfærden

For at opretholde det velfærdsniveau, som vi har i dag, er der behov for at udnytte de teknologiske muligheder. Vi skal sikre en digital velfærd.

Nyt center sætter turbo på velfærdsteknologi

I september åbnede Center for Velfærdsteknologi i KL. Centeret skal samle og formidle viden om digital velfærd til og fra kommunerne.

Nyt center for offentlig innovation
Nyt center for offentlig innovation

Det nye Center for Offentlig Innovation skal være med til at inspirere ledere og medarbejdere i kommuner, regioner og staten til i højere grad at lære af hinanden.

KL på Bornholms folkemøde

KL deltog for tredje gang i folkemødet og satte sammen med Politiken demokratiet, økonomien og fremtidens velfærdssamfund til debat.

Kommunerne henter gevinster ved fælles inskøb og udbud

KL arbejder for en udvikling i retning af øget samarbejde mellem kommunerne for at skabe mere effektive løsninger.

Momentum i 2013
Momentum i 2013

2013 var året, hvor KL’s nyhedsbrev Momentum satte væsentlige dagsordener i den politiske debat. Læs et lille udpluk her.

KL,Weidekampsgade 10,Postboks 3370,2300 København S,tlf. 3370 3370,email kl@kl.dk,Om beretningen,Til KL.dk,Cookies